Wie we zijn

En wat we proberen te bereiken

De Nederlandse School Israël is een door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) erkende Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) school. Zij wordt vrijwillig bestuurd door een enthousiaste groep ouders die zich belangeloos inzetten voor het Nederlandse onderwijs in Israël. Daarnaast heeft de school een coordinator en leerkrachten in dienst. 

 

Op dit moment komen er zo'n 70 Nederlandse en Vlaamse kinderen in de basisschoolleeftijd naar de Nederlandse school. Zij krijgen eens per week 2,5 uur Nederlandse taal-en cultuur les op onze locaties in Tel Aviv en Ra'anana. Wij proberen onze leerlingen de Nederlandse lescultuur mee te geven, gebruiken methodes uit Nederland en volgen de doelen van de Nederlandse onderwijsinspectie, die wij met één les per week zo dicht mogelijk proberen te benaderen.

Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom om aan de lessen mee te doen. We geven les aan kinderen die thuis met ten minste één ouder Nederlands spreken, en aan kinderen die door in Nederland gevolgd onderwijs voldoende op niveau zijn. Als er een leraar beschikbaar is, bieden we ook privélessen aan voor kinderen die niet in een groepje passen.

De school organiseert een paar keer per jaar voor de leerlingen en hun ouders activiteiten die aansluiten bij de Nederlandse en/of Belgische feestdagen. Daarnaast is de school zelf ontmoetingsplaats voor alle Nederlandstalige ouders in Israël!

"De beslissing om mijn roots door te geven aan mijn kinderen via tweetaligheid is een van de beste beslissingen die ik als ouder heb gemaakt" - Abby Junge, moeder van Naomi (7)

Leraren & Bestuur

 

Noor Naaijkens
Coordinator & Juf

Noor heeft een pabodiploma, enkele jaren leservaring op een basisschool in Amsterdam en een Master in Teaching (TESOL) van de Universiteit van Tel Aviv. Ze werkt sinds 2014 op de Nederlandse School en geeft dit jaar les aan peuters, kleuters en groep 3.

Willem Luyckx

Meester

Willem heeft, voordat hij jaren geleden naar Israel verhuisde, aan de pedagogische academie gestudeerd en jarenlang lesgegeven in het speciaal basisonderwijs. Nu is hij sportleraar en coach en geeft hij op de zondagen les aan de bovenbouwleerlingen in Tel Aviv.

Arlene (Len) Visscher

Juf

Len heeft een MA in culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. In Israël is ze al vier jaar werkzaam als hoofd-leidster op een tweetalige opvang en ze voedt haar eigen kinderen met succes tweetalig op. Ze geeft les aan de peuters en kleuters in Ra'anana.

Annemarie de Jong

Juf

Annemarie is gediplomeerd leerkracht en werkt al een aantal jaar voor de school. Dit jaar geeft ze les aan groep 4 en 5 in zowel Tel Aviv als Ra'anana en werkt zij aan het doorontwikkelen van het lesprogramma van groep 4 tot en met 8.

Linda Palko

Juf

Linda is afgestudeerd in Nederland maar werkt nu al jaren als logopediste bij een VTO-team in Israël.  Ze behandelt kinderen in verschillende talen. Dit jaar geeft ze bij ons les aan groep 3 in Tel Aviv.

Het bestuur         de mensen achter de schermen

Het bestuur van de Nederlandse School bestaat uit Nederlanders die zich vrijwillig inzetten voor het voortbestaan van het Nederlandse onderwijs in Israël .  Dit jaar bestaat de kern van het bestuur uit Erwin Sala (voorzitter), Gideon Junge (penningmeester), Roos Frederikse (secretaris) en Chantal Azachi-Stern (algemeen bestuurslid). 

Lesrooster 2019 - 2020

 

Zondag, Tel Aviv

15:30 - 18:00                           Peuters & kleuters                Juf Noor

                                                   Groep 3S & 3M                      Juf Linda

                                                   Groep 4 & 5                            Juf Annemarie

                                                   Groep 6 & 7                            Meester Willem

Maandag, Ra'anana

15:30 - 18:00                           Peuters & kleuters              Juf Len & Juf Karin   

                                                   Groep 3                                 Juf Noor   

                                                   Groep 4 & 6                          Juf Annemarie                                              

                                                  

Vakantierooster 2019 - 2020

Eerste schooldag Tel Aviv

Eerste schooldag Ra'anana

 

Rosh Hashana

 

Soekot
                                                                 

Chanukka/ Sinterklaasvakantie

                                                                

Pesach

 

Jom Hazikaron  

 

Jom Hatsmaut   

 

Sjavoeot              

Laatste les in Tel Aviv

Laatste les in Ra'anana

1 september

2 september

 

29 en 30 september

   

zondag 13 oktober tot en met maandag 21 oktober

zondag 22 t/m vrijdag 3 januari 

 

woensdag 8 t/m woensdag 15 april

 

dinsdag 28 april

woensdag 29 april

donderdag 28 mei t/m zaterdag 30 mei

zondag 12 juli

maandag 13 juli

Onze jaarkalender met alle lessen en activiteiten vind je hier

Lesgeld en inschrijven

Wij zijn aangesloten bij stichting Nederlandse Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staan onder controle van het de Nederlandse Onderwijsinspectie. Zodoende is het aantal lesuren vastgesteld op 100 uur per jaar, wat betekent dat wij 40 lessen van 2,5 uur verzorgen. Wij verzorgen ook culturele activiteiten gedurende het jaar. Verder krijgen kinderen wat ze op een Nederlandse school ook krijgen: materialen, begeleiding (individuele zorgplannen waar nodig), een aantal toetsen en een rapportage aan het einde van het jaar. Die kan eventueel voor scholen in Nederland of andere NTC-scholen worden gebruikt. 

Lesgeld 2018-2019

Eerste kind                     3500 shekel

Tweede kind                  3000 shekel

Volgende kinderen       2000 shekel

Wil je een of meerdere kinderen inschrijven? Klik dan hier om het formulier in te vullen voor lessen in Ra'anana en Tel Aviv. Je krijgt een ontvangstbevestiging. In augustus wordt er een mail gestuurd met alle informatie over het begin van het schooljaar.

Benieuwd hoe wij het doen als school? In 2018 is de onderwijsinspecteur bij ons op bezoek geweest. Hier lees je zijn rapport.

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Andere mogelijkheden

Als je een specifiek programma zoekt

Zie je geen mogelijkheden voor je kind(eren) in dit schema, maar ben je wel geïnteresseerd in Nederlandse les? Neem dan vooral contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken wat de alternatieve opties zijn. 

Wij hebben ook een wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst kunnen worden omdat er geen geschikte groep is of omdat een groep vol is. Als er genoeg kinderen zijn voor een volledige groep, kan er ook tijdens het jaar nog een nieuwe groep geopend worden.

Vragen over het rooster en de mogelijkheden voor nieuwe leerlingen kunnen gesteld worden aan
Noor Naaijkens.