Wie we zijn

En wat we proberen te bereiken

De Nederlandse School Israël is een door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) erkende Nederlandse Taal- en Cultuur (NTC) school. Zij wordt vrijwillig bestuurd door een enthousiaste groep ouders die zich belangeloos inzetten voor het Nederlandse onderwijs in Israël. Daarnaast heeft de school een coordinator en leerkrachten in dienst. 

 

Op dit moment komen er zo'n 70 Nederlandse en Vlaamse kinderen in de basisschoolleeftijd naar de Nederlandse school. Zij krijgen eens per week 2,5 uur Nederlandse taal-en cultuur les op onze locaties in Tel Aviv en Ra'anana. Wij proberen onze leerlingen de Nederlandse lescultuur mee te geven, gebruiken methodes uit Nederland en volgen de doelen van de Nederlandse onderwijsinspectie, die wij met één les per week zo dicht mogelijk proberen te benaderen.

Kinderen vanaf 3 jaar zijn van harte welkom om aan de lessen mee te doen. We geven les aan kinderen die thuis met ten minste één ouder Nederlands spreken, en aan kinderen die door in Nederland gevolgd onderwijs voldoende op niveau zijn. Als er een leraar beschikbaar is, bieden we ook privélessen aan voor kinderen die niet in een groepje passen.

De school organiseert een paar keer per jaar voor de leerlingen en hun ouders activiteiten die aansluiten bij de Nederlandse en/of Belgische feestdagen. Daarnaast is de school zelf ontmoetingsplaats voor alle Nederlandstalige ouders in Israël!

"De beslissing om mijn roots door te geven aan mijn kinderen via tweetaligheid is een van de beste beslissingen die ik als ouder heb gemaakt" - Abby Junge, moeder van Naomi (7)

Leraren & Bestuur

 

Noor Naaijkens
Coordinator & Juf

Noor heeft een pabodiploma, enkele jaren leservaring op een basisschool in Amsterdam en een Master in Teaching (TESOL) van de Universiteit van Tel Aviv. Ze werkt sinds 2014 op de Nederlandse School en geeft dit jaar les aan peuters, kleuters en groep 3.

Willem Luyckx

Meester

Willem heeft, voordat hij jaren geleden naar Israel verhuisde, aan de pedagogische academie gestudeerd en jarenlang lesgegeven in het speciaal basisonderwijs. Nu is hij sportleraar en coach en geeft hij op de zondagen les aan de bovenbouwleerlingen in Tel Aviv.

IMG-20180725-WA0063.jpg

Arlene (Len) Visscher

Juf

Len heeft een MA in culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. In Israël is ze al vier jaar werkzaam als hoofd-leidster op een tweetalige opvang en ze voedt haar eigen kinderen met succes tweetalig op. Ze geeft les aan de peuters en kleuters in Ra'anana.

20170905_141322.jpg

Annemarie de Jong

Juf

Annemarie is gediplomeerd leerkracht en werkt al een aantal jaar voor de school. Dit jaar geeft ze les aan groep 4 en 5 in zowel Tel Aviv als Ra'anana en werkt zij aan het doorontwikkelen van het lesprogramma van groep 4 tot en met 8.

IMG-20180730-WA0032.jpg

Linda Palko

Juf

Linda is afgestudeerd in Nederland maar werkt nu al jaren als logopediste bij een VTO-team in Israël.  Ze behandelt kinderen in verschillende talen. Dit jaar geeft ze bij ons les aan groep 3 in Tel Aviv.

Het bestuur         de mensen achter de schermen

Het bestuur van de Nederlandse School bestaat uit Nederlanders die zich vrijwillig inzetten voor het voortbestaan van het Nederlandse onderwijs in Israël .  Dit jaar bestaat de kern van het bestuur uit Erwin Sala (voorzitter), Gideon Junge (penningmeester), Roos Frederikse (secretaris) en Chantal Azachi-Stern (algemeen bestuurslid). 

Lesrooster 2020 - 2021

 

Zondag, Tel Aviv

15:30 - 18:00                           Peuters & kleuters                

                                                   Groep 3S & 3M                      

                                                   Groep 4 & 5                            

                                                   Groep 6 & 7                            

Maandag, Ra'anana

15:30 - 18:00                           Peuters & kleuters                 

                                                   Groep 3                                    

                                                   Groep 4-6                                                                      

                                                  

Vakantierooster 2020 - 2021

Eerste schooldag Tel Aviv

Eerste schooldag Ra'anana

 

Rosh Hashana

 

Jom Kippoer

Soekot
                                                                 

Eindejaarsvakantie

               

Poerim

                                                

Pesach

 

Jom Hazikaron  

 

Jom Hatsmaut   

 

Sjavoeot              

Laatste les in Tel Aviv

Laatste les in Ra'anana

30 augustus 2020

31 augustus 2020

zondag 20 september   

zondag 27 september en maandag 28 september

vrijdag 2 t/m vrijdag 9 oktober 

zondag 27 december t/m  zaterdag 2 januari

donderdag 25 februari

zaterdag 27 maart t/m zondag 4 april

woensdag 14 en donderdag 15 april

donderdag 15 en vrijdag 16 april

zondag 16 en maandag 17 mei

11 juli 2021

12 juli 2021

Lesgeld en inschrijven

Wij zijn aangesloten bij stichting Nederlandse Onderwijs in het Buitenland (NOB) en staan onder controle van het de Nederlandse Onderwijsinspectie. Zodoende is het aantal lesuren vastgesteld op 100 uur per jaar, wat betekent dat wij 40 lessen van 2,5 uur verzorgen. Wij verzorgen ook culturele activiteiten gedurende het jaar. Verder krijgen kinderen wat ze op een Nederlandse school ook krijgen: materialen, begeleiding (individuele zorgplannen waar nodig), een aantal toetsen en een rapportage aan het einde van het jaar. Die kan eventueel voor scholen in Nederland of andere NTC-scholen worden gebruikt. 

Lesgeld 2020 -2021

Eerste kind                     3500 shekel

Tweede kind                  3000 shekel

Volgende kinderen       2000 shekel

Wil je een of meerdere kinderen inschrijven? Klik dan hier om het formulier in te vullen voor lessen in Ra'anana en Tel Aviv. Je krijgt een ontvangstbevestiging. In augustus wordt er een mail gestuurd met alle informatie over het begin van het schooljaar.

Benieuwd hoe wij het doen als school? In 2018 is de onderwijsinspecteur bij ons op bezoek geweest. Hier lees je zijn rapport.

Nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Andere mogelijkheden

Als je een specifiek programma zoekt

Zie je geen mogelijkheden voor je kind(eren) in dit schema, maar ben je wel geïnteresseerd in Nederlandse les? Neem dan vooral contact met ons op, zodat we samen kunnen bekijken wat de alternatieve opties zijn. 

Wij hebben ook een wachtlijst voor kinderen die nog niet geplaatst kunnen worden omdat er geen geschikte groep is of omdat een groep vol is. Als er genoeg kinderen zijn voor een volledige groep, kan er ook tijdens het jaar nog een nieuwe groep geopend worden.

Vragen over het rooster en de mogelijkheden voor nieuwe leerlingen kunnen gesteld worden aan
Noor Naaijkens.